אזור העמוד הראשי.

זו דוגמה לאזור העמוד הראשי. סעיפי העמוד ראשי יכולים להיות כל עמוד אחר שאינו העמוד הראשי עצמו, גם עמוד המציג את הפוסטים האחרונים.